KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO W DZIERŻONIOWIE
na rok szkolny 2021/2022


    Wypełniając niniejszą Kartę zgłoszenia zobowiązuję się niezwłocznie POINFORMOWAĆ o zmianach w podanych wyżej informacjach.