KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
W DZIERŻONIOWIE na rok szkolny 2021/2022


    Wypełniając niniejszą Kartę zgłoszenia zobowiązuję się niezwłocznie POINFORMOWAĆ o zmianach w podanych wyżej informacjach.